Skip to main content

Nieuws

Geslaagd jubileumfeest!

14 april 2023
Woensdag 5 april werd het jubileum van 40 jaar IMV-onderwijs in de gemeente Opsterland gevierd. Een dag om stil te staan bij deze fantastische mijlpaal.

Door de inzet van alle basisscholen uit de gemeente en heel veel andere betrokkenen werd er ’s ochtends een daverend concert neergezet in het tot concertzaal omgebouwde sportcomplex Kortezwaag in Gorredijk.

Een orkest van maar liefst 1100 leerlingen van de groepen 4 t/m 7 met hun eigen groepsleerkracht samen met een combo van 7 professionele musici waren de artiesten deze ochtend.
Dirigent Douwe Nauta en presentator Bert Groothedde voerden dit orkest met veel elan en enthousiasme door het programma van diverse popnummers en andere bekende liedjes. Het speciaal door Arvan Blok geschreven IMV-lied klonk zelfs twee keer!

Het concert werd geopend door gedeputeerde Sietske Poepjes. Burgemeester Lex Roolvink van gemeente Opsterland werd kort geïnterviewd en wethouder Libbe de Vries mocht namens de gemeente de landelijke bokaal van Meer Muziek in de Klas van directeur Jantien Westerveld in ontvangst nemen.
Deze prijs is een waardering voor de jarenlagen inzet van deze gemeente voor het IMV-onderwijs en de cultuureducatie in zijn geheel en een aanmoediging en stimulans voor andere gemeenten. Met de bedoeling (nog) meer muziek in de klas!

Het middagprogramma werd geopend door wethouder Libbe de Vries. Hij refereerde onder andere aan het feit dat IMV-onderwijs een prachtige vorm is het GKA, gelijke kansen voor alle leerlingen omdat dit vanuit het solidariteitsprincipe wordt georganiseerd.

Prof.dr. Evert Bisschop Boele nam de toehoorders mee met de vraag: “Muziek… Maar waarom eigenlijk?” En waarom dan muziek in het onderwijs? Dat heb je nodig om je muzikale plek in de wereld te vinden. De groepsleerkracht is degene die muziek geeft en…. alles is goed! Als het maar wordt gedaan.
In een boeiend verhaal noemde hij muziek een “duizend-dingen-doekje” omdat het overal op de schooldag gebruikt kan worden. Ook noemde hij muziekeducatie een ecosysteem en een publieke investering vergelijkbaar met openbaar groen- en wegen onderhoud.
Na een fraai muzikaal intermezzo van 3 oud IMV-leerlingen Arvan Blok, Jasper Dijkstra en Robert-Jan Zigterman werd het woord gegeven aan Prof dr. Erik Scherder, de welbekende neurowetenschapper.
Scherder werkte deze middag samen met de wereldberoemde trompettist Eric Vloeimans op trompet en zijn collega Jörg Brinkmann op cello.
Scherder nam het publiek mee in een verhaal over hersenfuncties en de witte stof myeline wat zeer belangrijk is voor de snelheid van processen in de hersenen. Hij legde het bijzondere effect van muziek uit bij de ontwikkeling van de hersenen van te vroeg geboren baby’s bij het geven van dagelijkse muziekprikkels. Via een ander deel van de hersenen heeft muziek een positieve invloed op de controle op gedrag wat met name bij jongeren effect heeft.

Al deze onderwerpen werden gelardeerd met het prachtige spel van trompet en cello. Er ging een zichtbare wederzijdse stimulans uit bij deze unieke samenwerking.
De conclusie? Dit smaakt naar meer!!

Heel veel dank voor de inzet van alle scholen en hun leerlingen, de groepsleerkrachten, de IMV-werkgroep, het IMV docenten team, het popcombo, vrijwilligers van de EHBO, licht en geluid van Diamondsound, gastheer Bert Groothedde, dirigent Douwe Nauta, de locaties Kortezwaag en de Skâns in Gorredijk, de bijdragen van wethouder Libbe de Vries, gedeputeerde Sietske Poepjes, en de pers.

De jubileumcommissie die speciaal voor deze dag in het leven is geroepen kijkt met zeer veel voldoening en plezier terug op deze prachtige dag die mede mogelijk werd gemaakt door de gemeente Opsterland en Keunstwurk.

Terugblik Jubileumdag
Bekijk hier alle foto’s, filmpjes en artikelen in de media:
https://www.skaal-opsterland.nl/contact/jubileum

Foto impressie