Skip to main content
Theater

Leerlingen in de gemeente Opsterland gaan elk jaar op bezoek naar een theatervoorstelling. De ene keer in een echte theaterzaal; de Skâns in Gorredijk. De andere keer locatie theater in de eigen school, speellokaal, sporthal of buurthuis. De bezoeken vallen onder het programma ‘receptieve vorming’.

Elke theatervoorstelling wordt vooraf bezocht en uitgekozen door de werkgroep Theater. Deze werkgroep bestaat uit 1 schooldirecteur van Comprix en 5 groepsleerkrachten van Comprix en VCSO en de cultuurcoach waarvan de cultuurcoach voorzitter is. De werkgroep heeft zijn eigen vergaderingen (tenminste 4 keer per jaar). Van de vergaderingen wordt verslag gedaan en gedeeld met alle schooldirecteuren en boven schoolse directies.

Het uitgangspunt is, om 4 voorstellingen per jaar aan te bieden. Daarbij wordt uitgegaan van de combinatiegroepen 1/ 2, 3/ 4, 5/ 6, en 7/ 8. Voorafgaand aan elke voorstelling wordt een lesbrief verstrekt ter voorbereiding op het bezoek en wordt er achteraf geëvalueerd.
De verdere organisatie, en uitvoering wordt gecoördineerd door de cultuurcoach Skaal Opsterland.