Skip to main content
Cultuureducatie op maat

Naast de vaste programmaonderdelen krijgt iedere leerling in Opsterland per kalenderjaar een persoonlijk cultuurbudget toegekend vanuit de gemeentelijke subsidie. Met dit persoonlijke budget kunnen scholen zelf bepalen hoe de cultuureducatie eruit komt te zien.

Op veel scholen is er een Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) die samen met de directeur en het team en de cultuurcoach van Skaal Opsterland een jaarprogramma opstelt. Op scholen waar geen ICC-er is, is er afstemming met de directeur en de cultuurcoach. Uitgangspunt is het cultuurbeleidsplan. Hierbij worden de leerlijnen van het SLO als leidraad genomen met als kern; dans, muziek, theater, beeldende vorming en cultureel erfgoed. Rode draad in de leerlijnen is het creatieve proces, waarin het gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren.

De cultuurcoach van Skaal Opsterland werkt nauw samen met een team van ongeveer 50 ZZP kunstvakdocenten. Deze kunstvakdocenten voeren de daadwerkelijke vraag van de scholen uit. De cultuurcoach coördineert het geheel en zorgt voor de financiële afwikkeling.

De cultluurcoach zorgt voor een marktconforme overeenkomst en draagt zoveel mogelijk mede zorg voor de werkomstandigheden van de kunstvakdocent. Daarnaast wordt door middel van o.a. deskundigheidsbevordering en andere kennissessies de inhoudelijke kennis van vakdocenten op peil gehouden en/ of ontwikkelt.