Skip to main content

Nieuws

Geslaagd jubileumfeest!

14 april 2023
Woensdag 5 april werd het jubileum van 40 jaar IMV-onderwijs in de gemeente Opsterland gevierd. Een dag om stil te staan bij deze fantastische mijlpaal.

Door de inzet van alle basisscholen uit de gemeente en heel veel andere betrokkenen werd er ’s ochtends een daverend concert neergezet in het tot concertzaal omgebouwde sportcomplex Kortezwaag in Gorredijk.

Een orkest van maar liefst 1100 leerlingen van de groepen 4 t/m 7 met hun eigen groepsleerkracht samen met een combo van 7 professionele musici waren de artiesten deze ochtend.
Dirigent Douwe Nauta en presentator Bert Groothedde voerden dit orkest met veel elan en enthousiasme door het programma van diverse popnummers en andere bekende liedjes. Het speciaal door Arvan Blok geschreven IMV-lied klonk zelfs twee keer!

Het concert werd geopend door gedeputeerde Sietske Poepjes. Burgemeester Lex Roolvink van gemeente Opsterland werd kort geïnterviewd en wethouder Libbe de Vries mocht namens de gemeente de landelijke bokaal van Meer Muziek in de Klas van directeur Jantien Westerveld in ontvangst nemen.
Deze prijs is een waardering voor de jarenlagen inzet van deze gemeente voor het IMV-onderwijs en de cultuureducatie in zijn geheel en een aanmoediging en stimulans voor andere gemeenten. Met de bedoeling (nog) meer muziek in de klas!

Lees verder

Al 40 jaar krijgen scholieren in Opsterland muziekonderwijs

3 april 2023
Een bijzonder jubileum in de gemeente Opsterland. Daar bestaat het muziekonderwijs 40 jaar. Bij deze mijlpaal wordt door veel basisscholen uitgebreid stilgestaan.

Het gaat om het zogenaamde IMV-onderwijs (Individuele Muzikale Vorming). Woensdag 5 april geeft een flinke delegatie basisschoolleerlingen een mega-concert in Sportcentrum Kortezwaag. Daar worden de duizend kinderen verwacht. Om goed te kunnen repeteren, mogen de kinderen het instrument dat ze gebruiken ook mee naar huis nemen.

Lees het hele artikel op:
www.omropfryslan.nl/nijs
of
www.omropfryslan.nl/nieuws

Geluidsfragmenten


IMV gaat over kansengelijkheid

31 maart 2023
BEETSTERZWAAG - Het was zo bijzonder dat toenmalig onderwijsminister Jos van Kemenade met zijn Zweedse ambtsgenoot kwam kijken: een jonge onderwijzer die zijn eigen klas blokfluitles geeft. Die onderwijzer was huidig wethouder Libbe de Vries. Hij stond mede aan de wieg van het IMV (Individuele Muzikale Vorming) in Opsterland


Dit jaar bestaat het IMV-onderwijs veertig jaar. Libbe de Vries begon in 1979 als onderwijzer op obs ’t Ambyld in Terwispel. In die tijd was Opsterland al flink bezig met het cultureel onderwijs op basisscholen, vertelt hij. Toen vanuit het OAB (Onderwijs Advies Bureau) de werkgroep Algemene Muzikale Vorming werd opgericht, sloot Libbe zich aan. Doel was om alle kinderen de basisbeginselen (notenschrift en muziekkennis) van muziek bij te brengen. Een paar scholen gaven toen al instrumentaal muziekonderwijs. “Doe kaam ûnder oare fanút ’t Ambyld it idee: soe it net moai wêze om muzykles op alle skoallen te organisearjen?”

Lees hier het hele artikel:
https://www.sa24.nl/nieuws/cultuur/26499/imv-gaat-over-kansengelijkheid

IMV-onderwijs haar 40 jarig jubileum

Skaal 40jaar beeldmerkOp woensdag 5 april viert het IMV-onderwijs haar 40 jarig jubileum.
Dit vieren we deze dag groots met in de ochtend een groot concert door alle IMV-leerlingen: in totaal een orkest van ruim 1.100 leerlingen! ’s Middags wordt er een symposium gehouden voor het onderwijs, politiek, kunstvakdocenten en andere belangstellenden. Onder andere Evert Bisschop Boele en Erik Scherder leveren een actieve bijdrage aan deze middag.

Bekijk hier het programma van 5 april

Benoemen talent geeft grote glimlach

do 6 oktokber 2022
GORREDIJK Ieder kind heeft een talent. En weet je dat talent te benoemen, dan geeft dat een kind zelfvertrouwen en veerkracht. Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie gaat een aantal Opsterlandse basisschooldocenten een opleiding volgen om bij de kinderen talenten sneller te herkennen.


‘Ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij’. Voor wethouder Libbe de Vries van de gemeente Opsterland is het een bekende riedel. Liever vertaalt hij het nog in het Fries: ‘Ik bin immen, ik kin wat en ik hear derby.’ Kortom: iedereen doet mee. Dit uitgangspunt van beleid geldt op veel terreinen, zeker ook in het onderwijs. “Wy ha allegearre, ek yn it ûnderwiis, wolris de neiging om foaral te sjen nei wat bern net kinne. Efterstannen fuortwurkje, dêr sette wy op yn.” Maar volgens De Vries ligt dan het gevaar op de loer om de talenten die kinderen hebben over het hoofd te zien.

Lees verder