Skip to main content
Schrijvers in School

Leerlingen van de groepen 5 en 6 krijgen elk jaar een bezoek van een Nederlandse boekenschrijver in de klas. Een prachtige stimulans voor het gehele Taal onderwijs en de verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld schrijven, (begrijpend) lezen, woordenschat en creativiteit.

De werkgroep Schrijvers in school bestaat uit 4 groepsleerkrachten van Comprix en VCSO en de cultuurcoach. De werkgroep heeft zijn eigen vergaderingen (tenminste 4 keer per jaar). Van de vergaderingen wordt verslag gedaan en gedeeld met alle schooldirecteuren en boven schoolse directies.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk verschillende actuele Nederlandse Kinderboekenschrijvers te laten rouleren over de 19 basisscholen. Hiermee worden de leerlingen zo breed mogelijk aangesproken.