Skip to main content
IMV

De Instrumentaal Muzikale Vorming is een programma dat al een zeer lange periode in het basisonderwijs in de gemeente Opsterland wordt aangeboden. Leerlingen maken onder schooltijd kennis met de vier instrumentgroepen: toets-, snaar-, slag- en blaasinstrument. In de gehele schooltijd krijgt iedere leerling 40 weken lang instrumentaal onderwijs waarbij er steeds een ander instrument wordt aangeboden.

Hierbij wordt uitgegaan van het solidariteitsprincipe waardoor elke leerling hetzelfde aanbod krijgt.

Het IMV-onderwijs heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt. Van een instrumentale les in een groepje van maximaal zeven leerlingen die in een eigen ruimte les krijgt, is er inmiddels ook een klassikale vorm waarbij de hele groep inclusief de groepsleerkracht les krijgt op hetzelfde instrument.

De school kiest zelf welke vorm van IMV-onderwijs het beste past bij de school visie. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Het instrument mag mee naar huis om te oefenen. Het instrument wordt beschikbaar gesteld door het instrumentenfonds van de gemeente Opsterland.

Het IMV-onderwijs wordt georganiseerd door de cultuurcoach Skaal Opsterland. De werkgroep bepaald vooraf hoe dit programma eruitziet. De werkgroep IMV bestaat uit 2 schooldirecteuren van Comprix en VCSO en 2 groepsleerkrachten van Comprix en VCSO en de cultuurcoach, waarvan de cultuurcoach de voorzitter is.  De werkgroep heeft zijn eigen vergaderingen (tenminste 4 keer per jaar). Van de vergaderingen wordt verslag gedaan en gedeeld met alle schooldirecteuren en boven schoolse directies.

Er wordt tussentijds gemonitord en na afloop van iedere periode geëvalueerd. Dit is een voortdurend proces waarbij er gestreefd wordt naar de meest optimale vorm voor elke leerling om zich zo breed mogelijk te kunnen oriënteren.